Zonder titel

Oil, styrofoam on canvas

50 x 40 cm
2022